اخلاق در قرآن

نویسنده : آیت الله جوادی آملی

صاحب نظران علم اخلاق بر آنند كه بخشهاى آغازين علم اخلاق را آشنايى با رذايل اخلاقى و راههاى زدودن آنها طرد كند; به اين معنا « رفعا » يا « دفعا » تشكيل مى دهد; انسان، نخست بايد رذايل اخلاقى و نفسانى را شناسايى و آنها را كه، اگر ندارد، بكوشد به آنها مبتلا نشود و اگر به آنها آلوده است، تلاش كند آنها را برطرف كند. ...

بالا